ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในหัวข้อเรื่อง “ส่องโลกออนไลน์ ความคุ้มครองที่ผู้บริโภคควรรู้” “รู้เท่าทัน ป้องกันปัญหาแชร์ลูกโซ่” “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง นิติกรรมสัญญา การค้ำประกัน ครอบครัวและมรดก”และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประชาชน โดยรับเกียรติจาก นายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านริมใต้

 
24 สิงหาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th