ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสมัญ สมัยที่32 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยสมัญ สมัยที่32 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

 
28 สิงหาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th