ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
การประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา
ประมวลภาพการประชุมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่สา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสว่างบรรเทิง ตำบลแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 
13 กันยายน 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th