ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่สา
ประมวลภาพโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่สา กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักไหมพรมและการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย วันที่ 12-13 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สา

 
18 กันยายน 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th