ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
   วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ  โดย..นางรัชนี มหาวันชัย  เจ้าพนักงานการเกษตรอำเภอแม่ริม

 14 กรกฎาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th