ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดโคนน้อยจากเศษวัสดุเหลือใช้การเกษตร
   โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดโคนน้อยจากเศษวัสดุเหลือใช้การเกษตร เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 13 พฤศจิกายน 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th