ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สาวิชาความรู้ทางศาสนพิธีต่างๆในท้องถิ่น
   กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่สาวิชาความรู้ทางศาสนพิธีต่างๆในท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
โดย..พ่อสงวน  พรหมวรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สา

 21 กรกฎาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th