ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
คณะครูและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
   คณะครูและเด็กนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สา ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า
วันที่  13  พฤศจิกายน  2558  ณ  วัดแม่สาหลวง

 13 พฤศจิกายน 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th