ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและ ทำบุญอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา
   ประมวลภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและ ทำบุญอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สา วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 28 มิถุนายน 2559


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th