ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560


โคมไฟกระดาษสา
   สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
50070128
นางอัธยา วงศ์คำ
ประเภทกลุ่ม
: กลุ่มเจ้าของรายเดียว
ที่อยู่
:21/48 แม่สาหลวง หมู่ 3.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์:081-7463985
Email: ATTAYAWONGKAM@hotmail.co

ประธานกลุ่ม
: นางอัธยา วงศ์คำ
โทรศัพท์
:081-7463985
Email: ATTAYAWONGKAM@hotmail.com

50070128-5201
โคมไฟกระดาษสา


 29 ตุลาคม 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th