ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560


น้ำพริกลาบ
  
สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


สินค้า : น้ำพริกลาบ
ที่อยู่ : ติดต่อกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท้องฝาย โทร 087-3399489

 07 พฤศจิกายน 2556


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th