ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560
ขอเชิญชวนเจ้าของสุนัขและแมว ลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1-17 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งความจำนงค์ได้ที่ ประธาน อสม.หมู่ที่ 1-6 ตำบลแม่สา หรือ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
 08 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th