ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดในพื้นที่ตำบลแม่สา

 03 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th