ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
   วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2558  ณ วัดแม่สาหลวง
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่สา

 16 พฤศจิกายน 2558


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th