ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา โทร.053-298047,053-862534
สายตรงนายก


ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ตรวจเช็คอีเมล

ประกาศจากกรมบัญชีกลาง EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 10/08/2556
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,679
เดือนที่แล้ว
3,342
ปีนี้
5,021
ปีที่แล้ว
31,805
ทั้งหมด
89,792
ไอพี ของคุณ
54.92.197.82

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 256025 มกราคม 2561
ประกาศเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ในงานราชการ09 มกราคม 2561
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.256009 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลแม่สา เพื่อร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อ22 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256101 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)ให้แก่ศพด.ตำบลแม่สาและโรงเรียนบ้านแม่สาโดยวิธีเฉพาะเ01 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110 ตุลาคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256109 ตุลาคม 2560
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256102 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี (ครั้ง15 สิงหาคม 2560
ประกาศผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคา15 มิถุนายน 2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาฯ15 มิถุนายน 2560
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลห์ติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านนายสนั่น ไพรวัลย์ ม.316 พฤษภาคม 2560
โครงการบูรณะสายทางโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 2 ม.416 พฤษภาคม 2560
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 501 สิงหาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค13 มีนาคม 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง07 มิถุนายน 2559
ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านดอนชัย หมู่ที่ 530 มีนาคม 2559
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการบูรณะสายทางโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 430 มีนาคม 2559
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอย 1/3 หมู่ 430 มีนาคม 2559
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป30 มีนาคม 2559
ขออนุมัติใช้ราคากลาง โครงการบูรณะสายทางโดยการโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 430 มีนาคม 2559
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง10 มีนาคม 2559
เปิดเผยราคากลางโครงการระบบกระจายเสียง (หอกระจายข่าว) แบบไร้สาย03 มีนาคม 2559
ขอใช้ราคากลางโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป19 มกราคม 2559
ขอใช้ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชั้นเดียว19 มกราคม 2559
ขอใช้ราคากลางโครงการเสริมผิวทางโดยการโอเวอร์เลย์15 มกราคม 2559
ขอใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์15 มกราคม 2559
ขอใช้ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีเสาเข็ม)15 มกราคม 2559
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
หัวข้อวันที่
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนุการเสนอราคา จ้างเปลี่ยน Drum Unit เครืองถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง09 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัด ตกแต่งสถานที่ กิจกรรมเกมส์และนั24 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของโ03 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 256020 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดหาของรางวัลสำหรับการประกวด (สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาไม้ไผ่และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำแพ (สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง) โดยวิธีเฉพา31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง สำหรับจัดกิจกรรม (สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง31 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์ของอบต.แม่สา17 ตุลาคม 2560
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่สาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒ28 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะ (กรณีมีความจำเป็นต้องทำการจัดจ้างต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพา27 กันยายน 2560
ประกาศข้อมูลข่าวสาร ผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ12 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา05 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน05 กันยายน 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 256009 ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.6009 กันยายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.6009 กันยายน 2560
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256024 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256030 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 256019 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซิ้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 6024 เมษายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256014 มีนาคม 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 และเดือนมกราคม 256015 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายน 255906 ธันวาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 255911 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 255911 ตุลาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 255916 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 255921 กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 255913 มิถุนายน 2559
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1