ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา
ถนนเชียงใหม่-ฝาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 053-298047
copyright © 2556 www.maesa.go.th