น้ำพริกลาบ

น้ำพริกลาบ

 

  • สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • สินค้า : น้ำพริกลาบ
  • ที่อยู่ : ติดต่อกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท้องฝาย โทร 087-3399489

Share on Line
Share on Pinterest