มหาพนลายต้อง

มหาพนลายต้อง

 

สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • สินค้า : มหาพนลายต้อง  (ลายต้องของดีแม่ริม)  
  • ที่อยู่  : ติดต่ออ  ร.ต.ชัยวรรณ์+คุณสุพรรณ  ศรีใจภา
  • โทร : 053-299-066 , 084-949-9207   

Share on Line
Share on Pinterest