แหนมซี่โครง

แหนมซี่โครง

 

 

สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อกลุ่ม: 50070150 กลุ่มสตรีแม่บ้านแม่สาหลวง
  • ประเภทกลุ่ม: กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
  • ที่อยู่ : 136 แม่สาหลวง หมู่ 3ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 086-1160475
  • ประธานกลุ่ม: นางอุษา สอนนำ


 

Share on Line
Share on Pinterest