ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน

 

 

สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • 50070041-4901 ขนมทองม้วน
  • ที่อยู่:13 ศรีบุญเรือง หมู่ 1โชตนา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • โทรศัพท์:089-6341069
  • ประธานกลุ่ม: นายสงวน พรหมวรรณ์

Share on Line
Share on Pinterest