โคมไฟกระดาษสา

โคมไฟกระดาษสา

 

 

สินค้า OTOP ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • 50070128 นางอัธยา วงศ์คำ
  • ประเภทกลุ่ม: กลุ่มเจ้าของรายเดียว
  • ที่อยู่:21/48 แม่สาหลวง หมู่ 3ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  • โทรศัพท์:081-7463985
  • Email: ATTAYAWONGKAM@hotmail.co
  • ประธานกลุ่ม: นางอัธยา วงศ์คำ

 

Share on Line
Share on Pinterest