วัดสมเด็จอาสภวัน หมู่ที่ 4

วัดสมเด็จอาสภวัน หมู่ที่ 4

 

          เดิมเป็นวัดร้างมาแต่โบราณ อยู่ในป่าอันศักดิ์สิทธิ์ของตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มาช้านาน ตั้งอยู่บนเนินเล็กๆ จึงเรียกกันมานานว่า วัดดอยน้อย เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2530 พระธุดงค์จำนวน 830 รูป จากศูนย์ธุดงควัตรเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยได้มาพักปักกด เห็นว่า สถานที่แห่งนี้สงบเหมาะที่จะบูรณะยกขึ้นเป็นวัด จึงได้กราบเรียนเจ้าคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์ธุดงฯ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช ได้พิจารณาเห็นประโยชน์สุขที่เกิดกับเทพยดา มนุษย์และหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จึงมีบัญชาให้พระมาอยู่และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ จนวันที่ 29 มกราคม 2531 เจ้าประคุณสมเด็จฯได้เสด็จมาเปิดป้ายวัด ได้ประทานชื่อวัดว่า "วัดสมเด็จดอยน้อย" สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศยกวัดร้าง ขึ้นเป็นวัดในเวลาต่อมา.....

         เจ้าอาวาส   พระครูสิริวรธำรง   089-9503179

Share on Line
Share on Pinterest