อบต.แม่สา ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19

อบต.แม่สา ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19
อบต.แม่สา ร่วมส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ชุดPPE สำหรับใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19 07 กันยายน 2564

Share on Line
Share on Pinterest