สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 20 สิงหาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest