วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา

วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา
วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 อบต.แม่สา จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สา 17 สิงหาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest