อบต.แม่สา ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับใช้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา เพื่อใช้ใน Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.แม่สา ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับใช้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา เพื่อใช้ใน Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อบต.แม่สา ได้รับการสนับสนุนน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับใช้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ อบต.แม่สา เพื่อใช้ใน Local Quarantine สถานที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด19 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 13 สิงหาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest