"ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564"

"ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564" องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา "ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564" ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านลิงค์หน้าหลักของเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่ตำบลแม่สา ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้ว อาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 โดยให้เป็นไปด้วยความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ. http://www.maesa.go.th/default.php?fbclid=IwAR31XA7DN-Pls_lRIDw4YXgis496S3bwbBqtnqazwK-Y5zLwQ8HMHYGXBEI 06 สิงหาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest