วัดดอนชัย หมู่ที่ 5 พระธาตุจอมมุนีศรีดอนชัย

 วัดดอนชัย หมู่ที่ 5 พระธาตุจอมมุนีศรีดอนชัย

  
          ตั้งอยู่เลขที่  35  บ้านดอนชัย  หมู่ที่  5  ตำบลแม่สา  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 92 ตารางวา ส.ส. 3  เลขที่ 145 อาณาเขต

 • ทิศเหนือ      ประมาณ   21 วา 2 ศอก จดทางเดิน
 • ทิศใต้          ประมาณ  21 วา  2 ศอก จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
 • ทิศตะวันออก  ประมาณ 18  วา 3 ศอก  จดที่ของวัด
 • ทิศตะวันตก    ประมาณ 14  วา 3 ศอก  จดที่ของเอกชน

          มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน  1  แปลง เนื้อที่ 8  ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา น.ส. 3 เลขที่ 142 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  วิหาร  ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน  พระพุทธรูปทองเหลือง

          วัดดอนชัยสร้างเมื่อ  พ.ศ.  2445  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2517  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การบริหารและการปกครอง 

มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ

 • รูปที่ 1 ครูบาปัญโญ
 • รูปที่ 2 ครูบาอินทรถา
 • รูปที่ 3 พระคำอ้าย ยอดดี
 • รูปที่ 4 พระอุ่นเรือน คล่องแคล่ว
 • รูปที่ 5 ครูบาคำมูล
 • รูปที่ 6 พระคำมา
 • รูปที่ 7 พระมหาสงัด
 • รูปที่ 8 พระศรัทธา  พ.ศ. 2498 – 2500
 • รูปที่ 9 พระสมบูรณ์ ทมจิตฺโต  พ.ศ. 2500 – 2524
 • รูปที่ 10 พระทองดี สุวโจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา

เจ้าอาวาส  พระมหา ดร.วรเมศร์ จารุวัณโณ  082-2011191 , 053-299431

 

Share on Line
Share on Pinterest