ครัวดวงสมพงษ์ (นายอนันต์ ถากว้าง)

ครัวดวงสมพงษ์ (นายอนันต์ ถากว้าง)

 

  • เลขที่  115 หมู่  6  บ้านท้องฝาย  ต.แม่สา  
  • โทร. 053-8622043
  • อาหารพื้นเมือง    ลาบ   แกงอ่อม 

Share on Line
Share on Pinterest