ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา

เลขที่ 178/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 05-329-8047
  โทรสาร : 05-386-2534

Email : abtmaesa@gmail.com

Share on Line
Share on Pinterest