วันที่ หมวดหมู่ รายการ
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน หัวบ้าน โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (83-3709 เชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดยาสามัญประจำบ้าน/ชุดปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุง (เคมีภัณฑ์กำจัดแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างแปลงปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างหอถังสูงโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณประปาหมู่บ้าน หัวบ้าน
6 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเปตอง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ตึกเขียว) หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเปตอง หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านศรีบุญเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนหลังคาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share on Line
Share on Pinterest